ออกแบบระบบและโลโก้

เป็นการออกแบบเกี่ยวกับส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือ ออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ ให้ใช้งานง่าย รวมไปถึงการออกแบบโลโก้ และอัตลักษณ์ให้กับองค์กร

กระบวนการออกแบบ

โดยวิเคราะห์ความต้องการ และเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลัก

  • ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน / ออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ
  • ออกแบบโลโก้ และอัตลักษณ์องค์กร
  • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท และการนำเสนอผลงาน
  • ออกแบบสื่อดิจิตอล และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โบรชัวร์, โรลอัพ และนามบัตร

UI/UX design

Logo design

Company profile

Digital media

  • กำหนดสีของโลโก้
  • ออกแบบโลโก้ให้เข้ากับธุรกิจ
  • นำเสนอแต่ละรูปแบบ
  • ดีไซน์ และปรับแต่งให้สมบูรณ์

บริการอื่นๆ

ติดต่อเรา

เลขที่ 51 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: [email protected]

ติดต่อเรา