เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทเบิ้ลซอฟท์ จำกัด มีเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเป็นส่วนช่วยให้บริษัททุกสายงาน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ประสบความสำเร็จ และสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างมั่นคง และเติบโตตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของบริษัท

  • พัฒนาซอฟท์แวร์คุณภาพระดับสากล ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ยกระดับคุณภาพของระบบซอฟท์แวร์ในประเทศไทย
  • สร้างผลงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เกินความคาดหมายของลูกค้า
  • ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ จริงใจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาซอฟท์แวร์คุณภาพระดับสากลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus fermentum nisl elit, ut ornare orci ornare ac. Mauris id urna id sapien aliquet facilisis. Aliquam vitae dictum nulla.

ติดต่อเรา

เลขที่ 51 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: [email protected]

ติดต่อเรา